Vuxenutbildningar i Örebro län

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

”Jag vill till en arbetsplats där jag kan förverkliga det jag vill göra”

Efter 27 år i arbetslivet ville Pia Nordén bygga sin erfarenhet och få en bredare kunskap. Genom Yrkesvux har hon lyckats kombinera två utbildningar; specialistundersköterska med fokus på demens och med fokus på palliativ vård. Nu känner hon att hon kan ta för sig i arbetslivet på ett annat sätt.

Bild på Pia

”Jag är så glad över att jag har fått möjligheten att utvecklas. Utbildningen gör mig starkare som människa och den gör att jag kan stå för vad jag tycker på ett annat sätt än tidigare. Förr var det bara min ”känsla” men nu har jag dokumenterad kunskap som ger mig en möjlighet att kunna utföra ett bättre arbete.

Jag valde att kombinera två fokusområden, demens och palliativ vård, för de hör ihop. Den palliativa vård vi bedriver idag behöver demenskunskapen just för att demens ökar dramatiskt i samhället.

Vi har fantastiska lärare som förstår och som stöttar oss. Jag kan fråga dem om allt och de ger hela tiden återkoppling på hur jag tänker, agerar och hur jag kan förbättra mig. Tack vare utbildningen så vet jag vad jag faktiskt vill göra och var jag kan påverka allra mest.

En del som har varit betydande för mig är att jag har fått lära mig kommunicera bättre, nu kan jag hantera känslor och kommunicera på ett professionellt sätt med kollegor, vårdtagare och anhöriga. Det är så underskattat med utbildning i vårdyrket, vi måste ju förstå varför de här människorna är sjuka och vi måste kunna se individen. Vi som personal måste kunna sätta oss in i olika personers känslor och vara närvarande för att kunna tillgodose omsorgsbehovet och skapa lugn och ro.

Jag ser fram emot arbetslivet efter utbildningen för jag har så mycket att uträtta. Jag ska verkligen se till att förbättra förutsättningarna för våra vårdtagare därute genom att påverka mina kollegor i en positiv riktning. Tidigare arbetade jag för att tjäna pengar, nu gör jag det med hjärtat. Jag vill ju att andra ska få det bra.”

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 oktober 2022