Vuxenutbildningar i Örebro län

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Visa din kunskap med hjälp av validering

Validering kan hjälpa dig som inte har de betyg eller intyg som behövs för att kunna söka en utbildning eller komma vidare i arbetslivet. Det handlar helt enkelt om att få bevis på din kompetens.

Validering innebär att din kunskap kartläggs och bedöms. Det spelar egentligen ingen roll hur du har fått den kunskap du har, det viktiga är att den kan visas. Efteråt får du ett intyg som bekräftar och dokumenterar det du kan.

Bild på kvinna som läser med kamera framför sig

Validering kan användas inför en utbildning, om du saknar betyg i de kurser som krävs, eller för att för anpassa eller förkorta en utbildning.

Det finns även information på varje utbildningsnivå, beroende på vilken typ av utbildning du vill söka.

Validering kan fungera som stöd när du söker jobb. Även här bedöms och kartläggs dina kunskaper från exempelvis:

  • tidigare arbete
  • utbildning
  • företagande
  • kurser
  • föreningsarbete
  • föräldraskap
  • militärtjänst.

På så sätt får du också koll på vad du eventuellt behöver komplettera för att utöva ett visst yrke.

Har du arbetat i en specifik bransch, inom ett visst arbetsområde eller i en viss yrkesroll, men saknar yrkesbevis?

Då kan du också få din kompetens validerad. Det sker genom en så kallad branschvalidering. Den utförs av en arbetsgivare eller genom Arbetsförmedlingen och visar vilken kunskap och kompetens du har inom en viss bransch. 

Har du en utbildning från ditt hemland och behöver en svensk behörighet? 
Kontakta då Universitet- och högskolerådet (UHR).

För företag och verksamheter kan branschvalidering vara ett sätt att effektivisera sin kompetensförsörjning. Branschvalidering är nationellt erkänt och innebär helt enkelt validering av individers kompetens i branschernas regi där branschens krav på yrkeskompetens är i fokus, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll.

Valideringsinriktningen vid Allévux startade i januari 2019. De vill att vård-och omsorgspersonal som har bred erfarenhet inom yrket (men som saknar formell utbildning) ska kunna få sina kunskaper validerade till en fullständig vård- och omsorgsutbildning.  

”Valideringen har gett mig ett kvitto på min kunskap”

UllaBritt 3.pngUlla-Britt Pettersson ville lära sig mer och samtidigt dokumentera den kunskap och erfarenhet hon redan hade från arbetslivet. Genom att validera kunde hon genomföra undersköterskeutbildningen på ett år. Idag är hon tryggare i sin arbetsroll och har mer förståelse för hur det fungerar inom vården.

”Om jag törs kanske någon annan också gör det”


”Validering innebär att du kan bevisa vilka kunskaper du redan har och på så sätt utbildas snabbare. Det började med en intervju för att bli antagen och efter det följde jag en individuellt satt kursplan för att klara alla moment. Det har till exempel handlat om att läsa in kurslitteratur och delta i metodlektioner med praktiska övningar som att ta blodprov, ge insulin, linda en fot eller lägga om ett sår.

Jag älskar utbildningen och det känns extra bra att jag nu har ett diplom som bevisar att jag är utbildad undersköterska. Det stärker mig. Jag har lärt mig nya saker, fått kunskap som hjälpt mig att tänka om och tänka nytt. Vissa saker jag har lärt mig bekräftar att jag faktiskt gjort rätt tidigare.

Den här utbildningen passade mig perfekt. Lärarna fungerar mer som kontaktpersoner än som föreläsare. Det är också en utmärkt chans att få en kostnadsfri utbildning. Tänk att jag vid 60 års ålder kunde få den här möjligheten, det är jag så tacksam för.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 september 2022