Vuxenutbildningar i Örebro län

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vad är APL?

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande. APL innebär att du genomför minst 15% av din utbildning på en arbetsplats. Syftet med APL är att du ska få möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper och bli väl förberedd på ditt kommande yrkesliv. APL ger dig även goda möjligheter att knyta kontakter med möjliga arbetsgivare redan under studietiden.