Vuxenutbildningar i Örebro län

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vanliga frågor

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna för bland annat studietid, ansökan och antagning.

På din kommuns webbplats kan du få svar på många av dina frågor. Här är alla kommunernas webbplatser: 

Vilka utbildningar kan jag studera på Komvux?

Du läser mer om vilka komvux-utbildningar som just din kommun erbjuder på kommunens komvux-hemsida.

Kan jag studera dagtid på Komvux?

Du läser mer om vilka komvux-utbildningar som just din kommun erbjuder på kommunens komvux-hemsida.

Kan jag studera kvällstid på Komvux?

Svaren på denna fråga hittar du på just din kommuns Komvux-hemsida.

Kan jag studera på distans på Komvux?

Du läser mer om vilka komvux-utbildningar som just din kommun erbjuder på kommunens komvux-hemsida.

Hur går det till att läsa på distans?

När du läser en utbildning på distans betyder det att du utför de flesta studiemoment där det passar dig. De flesta utbildningstillfällen är digitala istället för fysiska och gör det möjligt att läsa en utbildning mer eller mindre hemifrån. Olika kommuner har olika tillvägagångssätt för distansutbildningar och alla kommuner erbjuder inte distansstudier.

Läs mer på din kommuns hemsida om vilka utbildningar som erbjuds på distans.


Hur långa är de olika utbildningarna?

Du läser mer om utbildningens längd och innehåll under respektive utbildningsbeskrivning. Kontakta en studie- och yrkesvägledare.

När startar de olika utbildningarna?

Du läser mer om utbildningens startdatum under respektive utbildningsbeskrivning. Kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Hur är utbildningarna upplagda?

Du läser mer om hur önskad utbildning är upplagd, kursbeskrivning och eventuellt program och innehåll under respektive utbildningsbeskrivning. Kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Vad betyder utbildning på grundläggande nivå?

Komvux utbildningar på grundläggande nivå sker i form av nationella kurser, delkurser och orienteringskurser. Komvux på grundläggande nivå ger kurser i:

 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • samhällsorienterande ämnen (grundläggande kurser*)
 • samhällskunskap
 • religionskunskap
 • historia
 • geografi
 • naturorienterande ämnen (grundläggande kurser*)
 • fysik
 • kemi
 • biologi.

*Syftet med komvux på grundläggande nivå är att ge de kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Syftet är också att bidra till personlig utveckling och att göra det möjligt att fortsätta att studera. Utgångspunkten för utbildningen ska vara varje elevs behov och förutsättningar.

 

Vad betyder grundläggande behörighet?

För att kunna studera på högskolan behöver du ha vissa förkunskaper – grundläggande behörighet.  Den kan du till exempel skaffa dig genom fullständigt betyg från gymnasieskola, komvux eller folkhögskola.

Kontakta gärna en studie- och yrkesvägledare för mer information.

 

Vilka betyg behövs för behörighet till högskolan?
Grundläggande behörighet:

För att kunna studera på högskolan behöver du ha grundläggande behörighet. Den kan du till exempel skaffa dig genom fullständigt betyg från gymnasieskola, Komvux eller folkhögskola.

Särskild behörighet:

Till de flesta utbildningar behöver du särskild behörighet. Vad det innebär skiljer sig åt mellan olika utbildningar. Oftast ska du ha läst och fått godkänt på vissa specifika gymnasiekurser.

Kontakta gärna en studie och yrkesvägledare för mer information.


Vilka utbildningar kan jag söka?

För att få reda på vilka utbildningar som just du kan söka behöver du ta reda på vilken behörighet som krävs för utbildningen. Informationen hittar du under respektive utbildningsbeskrivning på utbildningens hemsida (högskola, folkhögskola eller yrkeshögskola.) Olika behörigheter gäller för olika kurser i olika kommuner.

Läs gärna mer om validering om du saknar betyg eller dokumentation av exempelvis arbetslivserfarenhet.


När kan jag söka till en viss utbildning?

Antagning för olika utbildningar hittar du på respektive utbildnings hemsida. Läs mer på din kommuns hemsida.


Om en antagning nyss varit, när blir nästa antagning?

Antagning för olika utbildningar hittar du på respektive utbildnings hemsida. Läs mer hos din kommun. 

Kan jag göra praktik på min hemort eller i min hemkommun?

Olika utbildningar har olika typer av praktik. Det kan också skilja sig åt beroende på vilken kommun som anordnar utbildningen. Läs mer på din kommuns hemsida.


Var kan jag göra min praktik?

Olika utbildningar har olika typer av praktik och olika möjligheter till var praktiken kan ske. Det kan också skilja sig åt beroende på vilken kommun som anordnar utbildningen. Läs mer på din kommuns hemsida.


Hur många dagar i veckan har man praktik?

Olika utbildningar har olika typer av praktik med olika antal dagar praktik. Det kan också skilja sig åt beroende på vilken kommun som anordnar utbildningen. Läs mer på din kommuns hemsida.

Vad är en prövning inom utbildning?

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner eller ämnesplaner för olika utbildningar. I vardagligt tal kallas att göra en prövning också att tenta av ett ämne eller en kurs. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser. 

Det är läraren som utformar prövningen i detalj, men det måste vara möjligt för den som gör prövningen att nå alla betygssteg från A till F. Den prövandes kunskaper ska bedömas i förhållande till alla delar av kunskapskraven för ämnet eller kursen. En prövning får inte vara en komplettering där bara vissa delar av kunskapskraven prövas.

Prövningen kan exempelvis innehålla:

 • informationsmöten
 • skriftliga och muntliga prov
 • inlämningsuppgifter
 • laborationer
 • praktiska redovisningar
 • gruppuppgifter som genomförs tillsammans med andra prövande eller med elever som läser den aktuella kursen.

Det är skolan eller vuxenutbildningen som bestämmer hur och när en prövning ska genomföras. Den som har rätt att göra en prövning ska få ett erbjudande om att göra det, men hen kan inte kräva att få göra prövningen vid en specifik tidpunkt.


Hur ansöker jag om validering?

Ansökan om validering sker på olika sätt i olika delar av landet. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för att få personlig vägledning kring validering.


När kan jag ansöka om validering?

Ansökan om validering sker vid olika tidpunkter och på olika sätt i olika delar av landet. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för att få personlig vägledning kring validering.

Jag vet inte vad jag ska studera. Kan jag boka en tid för studievägledning?

Läs mer på din kommuns hemsida eller kontakta studie- och yrkesvägledaren som kan hjälpa dig med vägledning och information inför studier. 

Hur bokar jag tid för studievägledning?

På din kommuns hemsida kan du läsa mer om hur du bokar tid med din studie- och yrkesvägledare.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 januari 2021