Vuxenutbildningar i Örebro län

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vilken utbildningsform passar dig?

Vilket sätt att studera passar bäst för dig? Vi guidar dig till utbildningar som matchar din situation, kunskap och drivkraft.

Personer som skrattar


Vill du ta steget och börja studera?

Här har du möjlighet att hitta vuxenutbildningar som matchar din kunskap och drivkraft på din egen nivå. Utbildningar som kan ge dig jobb. 

Det finns många slags vuxenutbildningar. Många gånger kan det räcka med att studera en yrkesinriktad utbildning på ungefär 1,5 år för att sedan komma ut på arbetsmarknaden. Många yrkesutbildningar startas eftersom de är bristyrken, där det alltså är lätt att få jobb just nu. Yrkesutbildningar finns också på flera ställen, till exempel på yrkeshögskola, kommunal vuxenutbildning och folkhögskola. Det kan alltså finnas flera vägar framåt till samma yrke.

Här är en översikt över de vanligaste utbildningsvägarna. 

Arbetsmarknadsutbildning är en möjlighet för dig som är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Yrkesutbildningarna är mellan tre och tolv månader, beroende på vilken yrkesinriktning du väljer och vilka förkunskaper du har.

Folkhögskolan utgår från dina kunskaper och erfarenheter – och dina behov och drömmar. Att gå på folkhögskola är ett steg mot vidare studier och arbete eller del av din personliga utveckling.

På folkhögskolan kan du läsa in ämnen eller kurser på grundskole- eller gymnasienivå. Här finns även utbildningar inriktade på olika intresseområden.

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (grundvux) vänder sig till dig som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan. Utbildningen kan ge kunskap som du behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. 

Du har möjlighet att läsa grundvux om du är:

 • vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år)
 • är bosatt i Sverige
 • saknar sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan och
 • har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Du kan kombinera dina studier med arbete, andra studier och anpassa utbildningen efter dina förutsättningar. Undervisningen är ofta uppbyggd kring studier i grupp, individuellt lärande med tillgång av lärare och självstudier.

På gymnasial nivå har du många olika kurser att välja mellan. Kurserna är samma som på de nationella programmen i gymnasieskolan. Du väljer utifrån intresse, behov och kunskapsnivå. Vilka kurser du väljer beror på vad du är intresserad av, men också på vilka mål du har med dina studier. Har du frågor eller funderar du på att läsa på gymnasievux ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

På högskola och universitet kan du välja mellan enstaka kurser eller hela program, från grundnivå ända upp till forskarnivå.

För att kunna antas till en utbildning eller kurs på universitet och högskola måste du ha vissa förkunskaper. I antagningssammanhang används ofta begreppet behörighetskrav.

På Antagning.se eller Studera.nu kan du hitta många olika högskole- och universitetsutbildningar. 

Inom Örebro län finns det även ett universitet, besök Örebro Universitet för mer information. 

Särskild utbildning för vuxna kallas ofta för lärvux, också kallad särvux. Lärvux är till för dig som tidigare gått särskola och saknar eller behöver komplettera din utbildning för att bättre klara ditt arbete, boende, fritid. Har du frågor eller funderar du på att läsa på lärvux eller särvux ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller folkhögskola.

Kommunal vuxenutbildning i Svenska för invandrare, SFI, är en grundutbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål. Det finns 4 olika kurser på SFI. Vilka kurser du ska gå beror på flera olika saker, till exempel om du har gått i skolan förut eller om du kan läsa och skriva på ditt modersmål.

Du som vill gå en kurs eller en studiecirkel kan hitta en mängd alternativ hos länets studieförbund.

ABF
ABF finns i länets alla kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. 

Bilda
Bilda skapar studiecirklar, kurser och evenemang tillsammans med organisationer, församlingar, föreningar eller bara en grupp vänner. 

Folkuniversitet
Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige.  

Kulturens
Kulturens bedriver studieförbundsverksamhet med, för och av kulturutövare. 

Medborgarskolan
Medborgarskolan är en ideell förening med verksamhet som är öppen för alla. 

NBV
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV, bygger på fritt och frivilligt folkbildningsarbete och vilar sedan 120 år tillbaka på idéerna om nykterhet, demokrati och föreningsliv. 

Sensus
Studieförbund som erbjuder kurser, utbildningar, evenemang i hela Sverige med inriktning på rättigheter, hållbarhet, livsfrågor och relationer. 

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet är har ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar och finns i hela Sverige.

Studieförbundet Vuxenskolan
Genom studiecirklar, arrangemang och utbildningar vill Studieförbundet Vuxenskolan bidra till att minska klyftorna och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 

Örebro läns bildningsförbund
Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF) är folkbildningens gemensamma intresseorganisation i Örebro län. Dess uppgift är att stärka folkbildningsorganisationernas ställning lokalt och regionalt.

En yrkeshögskoleutbildning (YH) är en utbildning med stark koppling till arbetslivet. På yrkeshögskolor hittar du utbildningar med inriktning på specifika yrken och utbildningarna är utformade efter arbetsmarknadens behov. YH-utbildningar varvar teori med praktik och innehåller ofta Lärande i skolan, (LIA), på en arbetsplats.

Hitta din yrkesutbildning på gymnasienivå inom branscher och yrken som är i stort behov av nya medarbetare.

Nu är nu. Gör något värdefullt av din tid – stärk din kompetens med en utbildning. Här hittar du ett antal webbaserade utbildningar med omgående start. Många utbildningar som du kan läsa direkt, utan att ansöka. Framtiden är nära!

Var finns framtidsjobben?

 • Gymnasialt vård- och omsorgsutbildade
 • Personer med pedagogisk examen
 • Data- och systemvetare
 • Systemanalytiker och IT-arkitekter
 • VVS-montörer
 • Sjuksköterskor och läkare
 • Anläggningsarbetare
 • Civilingenjörer och tekniker
 • Industri- och teknikutbildade
 • Ekonomutbildade
 • Byggutbildade
 • Matematiker och statistiker

Någon av dessa kompetenser kan vara bra att ha

 • Språk
 • Försäljning
 • Kunskap om programvaror (t.ex. Microsoft Office)
 • Digitalisering och e-handel
 • Ledarskap
 • Projektledning
 • Teamarbete
 • Hållbarhet och miljöfrågor
 • Kommunikation
 • Kreativa förmågor i exempelvis Adobeprogrammen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021