Vuxenutbildningar i Örebro län

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Yrkesvux och lärlingsutbildningar – gymnasienivå

Hitta din yrkesutbildning på gymnasienivå inom branscher och yrken som är i stort behov av nya medarbetare.

Tjej håller i en bok i ett klassrum, flera personer skriver

Yrkesvux

Yrkesvux bygger på gymnasieskolans yrkesprogram och fokuserar på praktisk kunskap. Undervisningen sker både i skolan och på en arbetsplats. Du läser flera olika kurser som tillsammans bildar en sammanhållen utbildning för ett specifikt yrke. I Örebro län finns många yrkesutbildningar på gymnasial nivå.

Lärlingsvux

Du kan göra din yrkesutbildning på gymnasienivå som lärling. Då läser du samma kurser och får betyg på samma sätt som på Yrkesvux. Skillnaden är att du tillbringar den mesta tiden av din utbildning på en arbetsplats. Där har du en handledare som hjälper dig att utvecklas. Med jämna mellanrum kommer en lärare på besök och tittar tillsammans med handledaren på vad du har lärt dig.

Yrkesvux och Lärlingsvux med SFI eller grundläggande svenska

Några av kommunerna i Örebro län har utbildningsplatser på Yrkesvux/Lärlingsvux för dig som ännu inte nått betyg i grundläggande svenska. Där kan du läsa yrkeskurser på gymnasienivå och får stöd genom exempelvis yrkessvenska. Du läser vanlig svenska också, men inte lika mycket.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2022