Vuxenutbildningar i Örebro län

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Yrkeshögskola – eftergymnasial nivå

En yrkeshögskoleutbildning (YH) är en utbildning med stark koppling till arbetslivet. YH-utbildningar varvar teori med praktik och innehåller ofta Lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Efter utbildningen får 9 av 10 jobb.

En grupp människor med pratbubblor där de rekommenderar YH.

Plugga på Yrkeshögskolan

En yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildning med stark koppling till arbetslivet. YH-utbildningar varvar teori med praktik. Praktiken kallas för Lärande i arbete (LIA) och är förlagd ute på en arbetsplats.

Under LIA-perioderna får du möjlighet att under handledning vidareutveckla dina kunskaper från skolan. Du får lära dig i en verklig miljö och känna på din kommande yrkesroll redan under utbildningstiden.

9 av 10 får jobb

Alla utbildningar är framtagna i nära samarbete med privata företag och offentliga verksamheter. Yrkeshögskolans utbildningar är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov av kompetens och leder till en tydlig och aktuell yrkesroll. Utbildningsutbud och innehåll varierar i takt med arbetslivets behov och förändringar på arbetsmarknaden. När du söker jobb efter genomförd YH-utbildning är tanken att du ska ha just den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Efter utbildningen får 9 av 10 jobb, enligt aktuell statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Finns på många platser

YH-utbildningarna är vanligen mellan 1 och 2 år långa. Yrkeshögskolan har också kortare kurser så att du kan bygga på din kompetens. Utbildningarna och kurser anordnas på många platser i landet och en stor del av utbildningarna erbjuds på distans. De är ofta avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

För att hitta yrkeshögskoleutbildningar i såväl Örebro län som i övriga Sverige, titta in på Yrkeshögskolans webbplats.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 juli 2023