Vuxenutbildningar i Örebro län

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Folkhögskolan ger dig nya möjligheter

Folkhögskolan är en skola för vuxna och är öppen för alla. Här handlar det mycket om att delta aktivt, prata med varandra och lära sig tillsammans med andra.

Bild på kvinna som målar


På folkhögskolan är vanligt att arbeta i olika projekt. Utbildningen anpassas efter deltagarnas kunskaper och erfarenheter. Du som går på folkhögskola har också stora möjligheter att vara med och påverka din utbildning.

Det finns flera typer av kurser inom folkhögskolan. Vilken passar bäst för dig?

Allmän kurs

Allmän kurs är för personer som inte har gått ut grundskolan eller gymnasiet. Den ger en grundläggande behörighet, alltså tillräckliga kunskaper för att kunna söka vidare till högskola, universitet eller yrkeshögskola. När du går allmän kurs får du inte betyg, istället får du ett studieomdöme som du kan söka vidare med. Du ingår då i en särskild ansökningsgrupp tillsammans med andra som inte söker med betyg.

Särskild kurs

Särskild kurs innebär kurser där den mesta tiden används till det ämnesområde som du har valt. Ibland kallas det för profilkurs.

Sommarkurser

Sommarkurser är korta kurser under sommaren. De här kurserna har ofta konstnärliga eller estetiska inriktningar. En del folkhögskolor ger korta kurser även under andra tider på året.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021