Vuxenutbildningar i Örebro län

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna

Publicerad: 2022-05-30 11:11

Från och med den 1 augusti 2022 är landets kommuner skyldiga att erbjuda en sammanhållen utbildning inom komvux för de deltagare i etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet. På denna sida har vi samlat stöd i arbetet med att utforma sammanhållna utbildningar.

Studenter i korridor

Den sammanhållna utbildningen vänder sig till dem som tar del av det arbetsmarknadspolitiska programmet Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet) och som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet. Utbildningen ska ge eleverna tillräckliga kunskaper för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. 

Den sammanhålla utbildningen ska

  • innehålla kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)
  • innehålla orienteringskurser och kurser på grundläggande eller gymnasial nivå
  • omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt 
  • följa en så kallad utbildningsplan beslutad av hemkommunen med uppgifter om utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll.

Den sammanhållna utbildningen kan även omfatta andra insatser som är gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling.
 

Läs mer om Sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 maj 2022