Vuxenutbildningar i Örebro län

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Nya komvuxkurser som ger behörighet till yrkeshögskolan

Publicerad: 2022-05-30 10:53

Nu finns nya föreskrifter om vilka kurser komvux måste erbjuda elever som vill få behörighet till yrkeshögskolan.

Mansperson studerar

Personer som saknar särskild behörighet till en yrkeshögskoleutbildning har rätt att studera på komvux för att uppfylla de behörighetskraven. Med stöd av 2 kap. 19 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning har Myndigheten för yrkeshögskolan nu uppdaterat föreskrifterna om vilka kurser inom komvux som eleverna har rätt till för att kunna uppfylla kraven på särskilda förkunskaper för behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan. Det betyder att sökande till komvux kan gå kurserna som listas i föreskrifterna för att bli behörig till en yrkeshögskoleutbildning. Föreskrifterna utgör inget hinder för komvux att erbjuda ytterligare kurser.

 

Läs mer om Förordningen om vuxenutbildning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 maj 2022