Vuxenutbildningar i Örebro län

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Gemensamt ansvar bygga ut yrkesutbildningen

Publicerad: 2022-12-22 10:08

Det finns stora behov av gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera branscher. Men det finns idag hinder för utbyggnad av yrkesutbildningen. Det visar en ny rapport från SKR. Rapporten ”Yrkesutbildning, kombinationsutbildning och elevstöd inom komvux” bygger på en enkätstudie till alla kommuner som genomfördes under våren 2022.

Syftet är att synliggöra kommunernas arbete med att utveckla yrkesutbildningar inom komvux, svårigheter och hinder för att lyckas och insatser som kommuner gör för att stödja eleverna inom komvux som helhet.

Läs med här.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 december 2022