Vuxenutbildningar i Örebro län

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

En fungerande arbetsmarknad - rapport om kompetensförsörjning

Publicerad: 2022-01-26 17:06

En fungerande arbetsmarknad bygger på att företag och organisationer hittar rätt kompetens.

Arbetsmarknadsrapport

Nu finns en ny rapport som berör kompetensförsörjning i länet.

Matchningen på arbetsmarknaden behöver stärkas och utvecklas. I ett regionalt tillväxtperspektiv handlar kompetensförsörjning i grunden om att kompetens matchar arbetsgivarnas efterfrågan, enkelt sett att skapa ett fungerande samspel mellan arbetssökande, utbildningssamordnare och arbetsgivare.

Förutsättningen för hur det fungerar hänger ihop med globala trender som gör sig påminda i vår omgivning, exempelvis demografiska förändringar, tekniska framsteg och ett ökat kunskapsbehov i arbetslivet för att nämna några aspekter.

Den nya rapporten som handlar om kompetensförsörjning sammanställer statistik kring efterfrågan, utbud och matchning från offentliga källor och uppdateras årligen. 

Rapporten är interaktiv, så du kan navigera i den på egen hand.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 maj 2022