Vuxenutbildningar i Örebro län

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Yrkeshögskola – eftergymnasial nivå

En yrkeshögskoleutbildning (Yh) är en utbildning med stark koppling till arbetslivet. Yh-utbildningar varvar teori med praktik och innehåller ofta LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats.

Utbildning kök, kock.

En yrkeshögskoleutbildning (Yh) är en utbildning med stark koppling till arbetslivet. Yh-utbildningar varvar teori med praktik och innehåller ofta LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats.

Alla utbildningar är framtagna i nära samarbete med privata företag och offentliga verksamheter. Utbildningarna är vanligen mellan 1 och 2 år, avgiftsfria och berättigar till studiemedel.

Yh-utbildningar anordnas på många platser i landet.  När du söker jobb efter genomförd Yh-utbildning är tanken att du ska ha just den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

För att hitta yrkeshögskoleutbildningar i såväl Örebro län som i övriga Sverige, titta in på Yrkeshögskolans webbplats.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021