Vuxenutbildningar i Örebro län

Logo for the website Logo for the website

Yrkeshögskola – eftergymnasial nivå

En yrkeshögskoleutbildning (Yh) är en utbildning med stark koppling till arbetslivet. Yh-utbildningar varvar teori med praktik och innehåller ofta LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats.

En bok och en penna i en persons knä.


En yrkeshögskoleutbildning (Yh) är en utbildning med stark koppling till arbetslivet. Yh-utbildningar varvar teori med praktik och innehåller ofta LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats.

Alla utbildningar är framtagna i nära samarbete med privata företag och offentliga verksamheter. Utbildningarna är vanligen mellan 1 och 2 år, avgiftsfria och berättigar till studiemedel.

Yh-utbildningar anordnas på många platser i landet.  När du söker jobb efter genomförd Yh-utbildning är tanken att du ska ha just den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

För att hitta yrkeshögskoleutbildningar i såväl Örebro län som i övriga Sverige, titta in på Yrkeshögskolans webbplats.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 19, 2021