Vuxenutbildningar i Örebro län

Logo for the website Logo for the website

Internationella samarbeten

Region Örebro län har beviljats ett Erasmus+-projekt. Det gäller Yrkesvux och Gymnasiesärskolans yrkesutbildningar.