Vuxenutbildningar i Örebro län

Logo for the website Logo for the website

En fungerande arbetsmarknad - rapport om kompetensförsörjning

En fungerande arbetsmarknad bygger på att företag och organisationer hittar rätt kompetens. Nu finns en ny rapport som berör kompetensförsörjning i länet.

Matchningen på arbetsmarknaden behöver stärkas och utvecklas. I ett regionalt tillväxtperspektiv handlar kompetensförsörjning i grunden om att kompetens matchar arbetsgivarnas efterfrågan, enkelt sett att skapa ett fungerande samspel mellan arbetssökande, utbildningssamordnare och arbetsgivare.

Förutsättningen för hur det fungerar hänger ihop med globala trender som gör sig påminda i vår omgivning, exempelvis demografiska förändringar, tekniska framsteg och ett ökat kunskapsbehov i arbetslivet för att nämna några aspekter.

Den nya rapporten som handlar om kompetensförsörjning sammanställer statistik kring efterfrågan, utbud och matchning från offentliga källor och uppdateras årligen. 

Rapporten är interaktiv, så du kan navigera i den på egen hand. 

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, November 10, 2021