Vuxenutbildningar i Örebro län

Logo for the website Logo for the website

Kursplan för svenska för invandrare (sfi) på andra språk

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2022-05-30 11:23

Här hittar du översatta versioner av kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare som gäller sedan den 1 januari 2022.

Olika språk på griffeltavla

 

Sedan den 1 januari 2022 gäller en ändrad kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Här hittar du både den svenska originalversionen och översatta versioner av den aktuella kursplanen. Den ändrade kursplanen är en så kallad ändringsföreskrift (SKOLFS 2021:61) av grundföreskriften SKOLFS 2017:91.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, October 11, 2022