Utbildningsakuten

Nu är nu. Gör något värdefullt av din tid – stärk din kompetens med en utbildning. Här hittar du flera alternativ för att komma vidare i din yrkesutveckling. Bland annat ett antal webbaserade utbildningar med omgående start. Framtiden är bara en ansökan bort.

Ansök idag!

Var finns framtidsjobben?

 • Gymnasialt vård- och omsorgsutbildade
 • Personer med pedagogisk examen
 • Data- och systemvetare
 • Systemanalytiker och IT-arkitekter
 • VVS-montörer
 • Sjuksköterskor och läkare
 • Anläggningsarbetare
 • Civilingenjörer och tekniker
 • Industri- och teknikutbildade
 • Ekonomutbildade
 • Byggutbildade
 • Matematiker och statistiker

Kompetenser som är bra att ha i många yrkeskategorier

 • Språk
 • Försäljning
 • Kunskap om programvaror (t.ex. Microsoft Office)
 • Digitalisering och e-handel
 • Ledarskap och projektledning
 • Teamarbete
 • Hållbarhet och miljöfrågor
 • Kommunikation
 • Kreativa förmågor i exempelvis Adobeprogrammen

Webbutbildningar inom vård

Som en följd av covid-19-pandemin finns en stor efterfrågan på personal inom vården. Nedan hittar du utbildningar som kan höja dina kunskaper och som ökar dina chanser för att få arbeta inom vården eller äldreomsorgen.

Yrkesvux och lärlingsutbildningar

Yrkesutbildning på gymnasial nivå inom branscher med stora behov av nya medarbetare.

YH - Yrkeshögskola

Yrkesutbildning på eftergymnasial nivå med stark koppling till arbetslivet. Finns inom många olika branscher och över hela landet.

Folkhögskolor

Folkhögskolorna utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Att gå på folkhögskola är ett steg vidare till studier, till arbete eller till personlig utveckling.

Sfi, Svenska för invandrare

Sfi är en kommunal språkutbildning för vuxna personer med annat modersmål än svenska. Är du intresserad? Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren (SYV) i din kommun.

Gymnasievux

Du som saknar eller behöver komplettera dina gymnasiebetyg kan gå gymnasial vuxenutbildning, gymnasievux. Är du intresserad? Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren (SYV) i din kommun.

Lärvux/särvux

Lärvux/särvux är utbildning för vuxna med olika typer av funktionsvariationer. På Lärvux finns utbildningar för dig med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och studier med stöd för dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Är du intresserad? Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren (SYV) i din kommun.

Högskolor och universitet

För att kunna antas till en utbildning eller kurs på universitet och högskola måste du ha vissa förkunskaper. I antagningssammanhang används ofta begreppet behörighetskrav.

Smarter från Örebro universitet, fokus AI

Genom Örebro universitets korta, flexibla och behovsanpassade kurser inom artificiell intelligens (AI) är du med och skapar en väg för framtiden. Utbildningarna är väldigt populära. De leds av det internationellt erkända forskningscentret AASS, som ligger i framkant vad gäller forskning inom artificiell intelligens (AI), robotik och autonoma system.

Arbetsmarknadsutbildning - yrkesutbildning

Arbetsmarknadsutbildning är en möjlighet för dig som är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Yrkesutbildningarna är mellan tre och tolv månader, beroende på vilken yrkesinriktning du väljer och vilka förkunskaper du har.

Studieförbund

Du som vill gå en kurs eller en studiecirkel kan hitta en mängd alternativ hos länets studieförbund.

Studieförbund

På hemsidorna edX och Coursera, finns flera populära, kostnadsfria utbildningar som är tillgängliga på internet. Dessa är listade efter ämneskategori, med obegränsat antal deltagare och har inga krav på behörighet. Välj mellan tusentals olika kurser, när du avslutat en kurs får du ett certifikat på att du klarat av kursen. Samtliga kurser är på engelska.

Här nedan har vi listat ett urval av de kurser som finns.

Lär dig andra digitala plattformar

Det finns andra plattformar som erbjuder kostnadsfri undervisning på internet. Passa på att höja dina kunskaper och utbilda dig idag.

Övriga utbildningar

Utbildning.se har samlat över 7000 utbildningar från flera olika arrangörer. De flesta kostar, men om du filtrerar på ”Pris lägst --> högst” hittar du många bra kostnadsfria, kompetenshöjande distanskurser att gå.