Vuxenutbildningar i Örebro län

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

YH-släppet: Ett smörgåsbord av yrkeshögskoleutbildningar

Publicerad: 2023-03-06 14:31

Trots det rådande omvärldsläget så uppger flera företag att kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna de står inför, att hitta rätt kompetens så att de kan fortsätta växa. Detta betyder att rätt matchning och utbildning leder till den kompetens som efterfrågas vilket är av största vikt för vårt näringsliv. Yrkeshögskolan är en del av lösningen. Dagen arrangeras i samverkan mellan Handelskammaren Mälardalen, Region Örebro län och Örebro kommun.

Under dagen kommer flera olika utbildningar i Örebro län att presenteras utifrån olika områden. Du kommer bland annat få reda på innehåll, hur utbildningen går till och vilka yrkesmöjligheter det finns. Varje område kommer ligga i olika block och det går bra att vara med på delar av dagen också genom att logga in på samma möteslänk.

Arbetar du med kompetensförsörjning, studie- och yrkesvägledning, arbetsförmedling, omställning, coachning, stöd & matchning eller vill du helt enkelt bara veta mer om yrkeshögskolan?

Varmt välkommen till en dag med fokus på yrkeshögskoleutbildningar Örebro län.

Anmälan

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 mars 2023