Vuxenutbildningar i Örebro län

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Internationella samarbeten

Här får du hjälp med att hitta passande program inom internationellt utbyte och samarbete för dig och din skola, organisation eller företag.

Internationella samarbeten

 

Praktik för elever/studenter/unga:
Ger möjlighet att praktisera och utföra APL i ett annat land.

Studier för elever/studenter:
Ger möjlighet att studera utomlands under en viss period.

Skicka och ta emot elever:
En aktivitet som kan rymmas inom vissa program och projekt för ömsesidigt erfarenhetsutbyte.

Erasmus+ år 2021-2027

Ett nytt Ackrediteringssystem medför nya möjligheter för Region Örebro län och länets utbildningsaktörer (skolor, yrkesskolor, vuxenutbildning studieförbund etc.) 

 

Vad innebär ackrediteringen?

 • Kvalitetssäkrar organisationen (inte en projektansökan)
 • Mål, planering och kapacitet ska anges
 • Fokus på övergripande mål och hur organisationen ska nå dem
 • Kan sökas för 1-7 år
 • Erasmus Quality Standards
 • Erasmus Plan: Erasmusackrediteringen visar att organisationen har upprättat en plan för att genomföra utbyten av hög kvalitet som ett led i en mer omfattande satsning på att utveckla organisationen.

 

Varför ackreditering?

 • Större långsiktighet för organisationer
 • Främjar strategiskt tänkande
 • Mindre godtyckligt
 • Elevernas mobilitet och personalens fortbildningsbehov är löpande verksamhet ej “projekt”
 • Enklare förfarande
 • Mer flexibilitet för konsortium

 

Vem kan söka? 

 • Utbildningsorganisationer
 • Lokala, regionala eller andra offentliga aktörer aktiva inom utbildningsområdet
 • Företag och alla andra offentliga eller privata aktörer som tar mot lärlingar (yrkesutbildning)
 • Andra organisationer aktiva inom utbildningsområdet. Antingen söker den egna organisationen om en Erasmusackreditering eller så söker organisationen som samordnare av konsortier
 • Vuxenutbildning, yrkesutbildning och skolutbildning
 • Ansökan görs sektorsvis

När öppnar ansökan? 

 • Ackrediteringsansökan kvalitetsbedöms och kan uppdateras vart efter organisationens mål förändras.
 • Ackrediteringsansökan 29 oktober 2020 (årligen återkommande för nya mobiliteter) Ny likadan ansökan 29 oktober 2021
 • Möjlighet att efterfråga medel vinter/vår 2021 (årligen återkommande)
 • Ansökan
 • Ansökningstexten/formulär är publicerad

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 oktober 2022